Artikelarkiv

Felparkerare i samfälligheten

27.02.2018 08:56
Återigen har vi utmaningar med felparkerare i kvarteren. Hjälp styrelsen att hantera dessa effektivt. Fota felparkeraren och fråga via Facebook-sidan om någon känns vid bilen. Via sms-tjänsten "Vem äger fordonet?" kan du ta reda på bilens ägare.an du ta reda på vem som äger bilen. Skicka...

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 8 mars

22.02.2018 11:12
Härmed kallas medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma! Nu har kallelse med bilagor publicerats på medlemssidorna. Här bifogas också handlingarna. Kallelse med bilagor 180308.pdf (266,3 kB) Varmt välkomna till föreningsstämman 8 mars kl. 19.30 till 21.00 i...

Förberedelser inför kommande verksamhetsår

07.02.2018 22:45
Ikväll var det styrelsemöte i samfälligheten. Styrelsen sammanträder i regel första onsdagen i varje månad. Ikväll har vi fortsatt arbetet inför ordinarie föreningsstämma som äger rum den 8 mars kl. 19.30-2100 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Några konkreta saker som styrelsen hanterade var...

Städdag 21:a oktober

15.10.2017 11:34
Nu närmar sig den årliga höststädningen. Lördagen den 21:a oktober samlas vi för att förbereda våra gemensamma områden för vintern. Klockan 09.00 drar vi igång inom respektive kvarter. Containrar kommer som vanligt att finnas och nu som förr gäller det att endast trädgårdsavfall får kastas i...

Förbättringsworkshop 2, 12 oktober

07.10.2017 19:46
Välkomna till samfällighetens andra förbättringsworkshop. Den 30 mars hölls den första workshopen som var en succé på flera sätt. Dels var resultaten utmärkta och mycket tacksamma för styrelsen att fatta beslut utifrån. Dels var ett stort antal medlemmar engagerade de 60 minuter som workshopen ägde...

Parkeringstillstånd på Högviltsvägen

24.06.2017 14:33
Boende på Högviltsvägen har inför helgen fått parkeringstillstånd att låna ut till sina gäster. Tillstånden har kommit till på förslag vid medlemsmötet i mars. Varje hushåll har fått två unika tillstånd. Syftet med tillstånden är att förtydliga för alla vilka bilar som är behöriga att parkera i...

Gräsklippningsschema Björnramsvägen

15.06.2017 17:18
Nu finner du gräsklippningsschemat för Björnramsvägen på medlemssidorna. Eller här! Glad sommar!

Styrelsebeslut efter medlemsmötet i mars

07.06.2017 22:24
Styrelsen har beslutat enligt medlemmarnas förslag från medlemsmötet den sista mars. Du hittar hela protokollet på medlemssidorna. I mars samlade vi in medlemmarnas förslag på förbättringar och ordnade en workshop kring dessa. En av stationerna under workshopen behandlade Gemensamhetslokalen och...

Ett år med ny hemsida

22.04.2017 17:39
Nu är det ganska precis ett år sedan den nya hemsidan lanserades tillsammans med en facebook-grupp för vår samfällighet. Det är väldigt roligt att ha fått så positiv återkoppling från medlemmarna på båda dessa digitala mötesplatser. Ambitionen var att öka möjligheten att se varandra och mötas på...

Informationsblad mars 2017

20.03.2017 18:12
Nu finns ett nytt informationsblad att hämta här: Mars 2017.pdf
Objekt: 41 - 50 av 81
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>