Laddning av elbilar/hybridbilar

20.12.2021 18:28

Laddning av elbilar/hybridbilar i garagelängor på Högviltsvägen, Björnramsvägen och Björnfällsvägen får endast ske med laddboxar installerade av en behörig elfirma. Då kontrollerar elfirman att elkablar i garaget är i sin ordning och gör en riktig installation enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter. Glöm ej jordfelsbrytare som enligt nuvarande bestämmelser även ska finnas när vanlig motorvärmare används.

Laddning med Schuko = vanlig gammeldags stickkontakt i gamla eluttaget är inte gjorda för elbilsladdning.
Stor risk att det kan börja brinna!
Vissa försäkringsbolag godkänner inte sådan ladd-utrustning!

Styrelsen tillåter inte att ladda via Schuko (vanlig stickpropp) i befintliga uttag!

Om det börjar att brinna så kan det bli mycket kostsamt för den som orsakat branden om det visar sig att en felaktig inkoppling är gjord!

Ansvaret för att el-anläggningen hålls säker ligger på dig som innehavare.

Länkar för att läsa om elbilsladdning:

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen-ger-du-rad-om-elbilsladdning-2018.pdf
https://www.motormagasinet.se/article/view/585766/elbilsladdning_hemma_i_vanligt_eluttag_ar_en_forsakringsfalla

Många bilfirmor har info om laddboxar bla Kia: https://www.kia.com/se/aga/laddbox/

Det kommer att bli fler och fler el/ladd hybrider i framtiden.
Vi bör undersöka om matningen av el till vårt område klarar av att ladda garagelängorna samtidigt utan risk att olika fel uppstår.

Vi undrar om det finns någon i föreningen som kan något om elförsörjningen i vårt område och skulle vilja hjälpa oss med det?
Alternativet är att vi måste köpa in den tjänsten.

Styrelsen

Vargskinnet