Städdag 17 oktober

30.09.2020 11:39

Vi får tyvärr hoppa över gemensam fika även denna gång pga Covid-19.