Verksamhetsåret i samfälligheten

Här nedan presenteras en översikt över det innevarande och kommande verksamhetsåret samt en grov framtidsblick för underhållsplanerna. Observera att förändringar kan ske, så håll alltid koll på hemsidan!