Information maj 2021

07.05.2021 11:18

Häckar

Nu när vi väcker upp våra trädgårdar igen så tittar vi även på våra häckar så de inte är för höga ur säkerhetssynpunkt.

Kommun har en broschyr med lite allt möjligt ”matnyttigt”.

www.vasteras.se/download/18.7229fde172a236a3fb4331/1591953074878/Fastighetsägarnas%20årsbroschyr_webb.pdf

Hundar

Alla vi som rastar våra hundar på området tar upp efter dom för allas trevnad.

Rastning av hundar på lekområden är inte tillåtet. Det blir inte trevligt för barnen att vistas där då.

Områdets växter

Det är förbjudet att på eget initiativ ta bort samfällighetens växtlighet. Att trimma och underhålla våra växter är förstås tillåtet.

Gräsklippning

Snart är det dags igen att klippa våra gräsmattor. Det finns schema för gräsklippning på vår hemsida.

https://www.vargskinnets.se/medlemssidor/underhall/grasklippning/

Parkeringsövervakning

Ni som upptäcker obehöriga bilar som inte är boendes eller gäster till boende kontakta föreningen via mail vargskinnets@gmail.com eller ta kontakt med någon i styrelsen se hemsida https://www.vargskinnets.se/styrelsen/

Ange vid anmälan:

- Adress där bilen står parkerad eller att den exempelvis står nära garage på vilken gata

- Bilens registreringsnummer alternativ färg/bilmodell.

Parkering Högviltsvägen

Lägg ut parkeringsbevisen som ni fått tidigare (2 st) synligt i framrutan när ni parkerar på gästparkering vid garagegavlarna och ut mot Rådjursgatan och på gatan vid Högviltsvägens 1 häck även i den sk vändzonen mot HV 61-63 så att det blir rätt.

Om möjligt parkera ej i den sk vändzonen om det finns lediga p-platser framför garagegavlarna.

Hemsida

Kom ihåg att vi har en hemsida www.vargskinnets.se där nyheter läggs ut och information om föreningen finns samlad. Det finns en del gamla uppgifter som ska uppdateras men det mesta är aktuellt!

Grannsamverkan

Bra om vi är observanta på vilka som rör sig på våra gator. Tänk också på att meddela grannarna när ni reser bort så att det är någon som kan hålla ett vakande öga över fastigheten.

Fortkörning på våra gator

De flesta kör väldigt försiktigt och sakta men tyvärr så har vi några som behöver ta det lugnare!

 

Välkomna alla nya grannar. Hoppas ni ska trivas i området.

 

Nu hoppas vi och tror på en riktigt fin sommar!

 Med Vänliga Hälsningar

 Styrelsen