Styrelsen

Vargskinnets samfällighetsförening vill nå bästa trygghet och vänskap för de boende i området. Därför är dina synpunkter viktiga. Hemsidan är den enklaste vägen att lyfta dina frågor till styrelsen som gör sitt yttersta för att hantera alla frågor med största respekt.
 
Styrelsen består av representanter från vardera av samfällighetens tre kvarter: fem ledamöter varav en är ordförande och fyra suppleanter. Enligt stadgarna väljs alla för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. De tillträder när de väljs på årsstämman.
 
Styrelsen sammanträder en gång i månaden i gemensamhetslokalen. När dessa möten äger rum ser du i överblicken över verksamhetsåret. Alla medlemmar kan lyfta frågor till styrelsen och hjälpa till att upplysa styrelsen om det har hänt något som behöver hanteras. Detta sker bäst via formuläret Ärendehantering på Medlemssidorna.
 
Verksamhetsåret löper mellan två ordinarie föreningsstämmor. Nu består styrelsen av följande personer och kontaktuppgifter till dem hittar du på medlemssidorna.
 
Namn Funktion Kvarter Omvald Vald
Toni Nilsson ordförande Björnfällen 2022-03-10 2016-10-26
Conny Jan  sson ledamot (kassör) Björnfällen 2022-03-10 2017-01-27
Mona Lundh ledamot Björnfällen 2022-03-10 2021-03-11
Robin Jonsson ledamot Björnramen 2022-03-10 2022-03-10
Rolf Porsch ledamot Vargskinnet 2022-03-10 2019-09-12
Birgit Lönn suppleant Vargskinnet 2022-03-10 2022-03-10
Anna Rönnblom suppleant Björnfällen 2022-03-10 2016-10-26
Karolina Jansson suppleant Björnramen 2022-03-10 2022-03-10
Kristin Reising suppleant Björnfällen 2022-03-10 2021-03-11