Styrelsen

Vargskinnets samfällighetsförening vill nå bästa trygghet och vänskap för de boende i området. Därför är dina synpunkter viktiga. Hemsidan är den enklaste vägen att lyfta dina frågor till styrelsen som gör sitt yttersta för att hantera alla frågor med största respekt.
 
Styrelsen består av tre representanter från vardera av samfällighetens tre kvarter: fem ledamöter varav en är ordförande och fyra suppleanter. Enligt stadgarna väljs alla för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. De tillträder när de väljs på årsstämman.
 
Styrelsen sammanträder en gång i månaden i gemensamhetslokalen. När dessa möten äger rum ser du i överblicken över verksamhetsåret. Alla medlemmar kan lyfta frågor till styrelsen och hjälpa till att upplysa styrelsen om det har hänt något som behöver hanteras. Detta sker bäst via formuläret Ärendehantering på Medlemssidorna.
 
Verksamhetsåret löper mellan två ordinarie föreningsstämmor. Nu består styrelsen av följande personer och kontaktuppgifter till dem hittar du på medlemssidorna (klicka på namnen).
 
Namn Funktion Kvarter Omvald Vald
Per Wahlström ordförande Vargskinnet 2018-03-08 2016-10-26
Conny Jansson ledamot (kassör) Björnfällen 2018-03-08 2017-01-27
Thomas Neidenmark ledamot (sekreterare) Björnfällen 2018-03-08 2015-10-27
Anna Rydberg ledamot Björnfällen   2018-03-08
Magnus Garfve ledamot Björnramen 2018-03-08 2016-10-26
Erica Båvenäs suppleant Vargskinnet 2018-03-08 2016-10-26
Anna Rönnblom suppleant Björnfällen   2016-10-26
Robin Jonsson suppleant Björnfällen   2016-01-27
Toni Nilsson suppleant Björnfällen   2015-10-27