Kontakt

Du som är medlem i föreningen och vill att styrelsen hanterar ett visst ärende använder formuläret som finns på medlemssidorna.

Övriga frågor tas emot på via Vargskinnets samfällighetsförenings epost:  info@vargskinnets.se .