Parkeringsövervakning

11.04.2021 16:00

Parkeringsövervakning

  • Vi har i styrelsen gått vidare med förslaget för att få bort felparkerade bilar på våra gator
  • Under nästa vecka (v15) kommer Securitas att sätta upp skyltar vid infarterna till våra tre gator
  • Vi bekostar de skyltar som erfordras
  • Vi betalar sedan inga avgifter till Securitas
  • För att parkeringsböter ska ges så ska vi ringa till Securitas som då kommer och utfärdar böter
  • Securitas kommer inte att på eget initiativ bötfälla felparkerade fordon
  • Vi kommer att starta med att utse några personer som kan ringa till Securitas
  • Mera information kommer när skyltar är på plats och vi kan starta upp rutinen
Hälsningar Styrelsen