Välkommen till medlemsmöte 30 mars

08.03.2017 21:16

Vad: medlemsmötet är inte en föreningsstämma utan ett tillfälle att umgås och samarbeta kring förbättring av vår förening.

När: torsdag 30 mars kl. 19

Var: Gemensamhetslokalen

Förberedelser: Fyll i förbättringsformuläret så många gånger du vill - klicka här!


Information

Vargskinnets samfällighetsförening på södra gryta ska vara den bästa platsen på jorden att bo på. Detta kan bara ske om vi samarbetar. Styrelsen är övertygad om att dialog föder tillit som föder samarbete som föder konstruktiva och genomförbara förbättringsförslag.

För att föreningen ska bli ännu bättre vill styrelsen att workshopen förbereds genom att medlemmarna bidrar med sina tankar kring vad som kan förbättras, och på vilket sätt förbättring kan ske. Formuläret är anonymt och kan fyllas i flera gånger av samma person. Styrelsen kommer att granska svaren och formulera 4 teman som vi ska samarbeta kring på medlemsmötet.