Tillfälliga utmaningar i parkeringssituationen

13.01.2017 11:26

Boende i kvarteret Vargskinnet, Högviltsvägen, har upplevt problem med parkeringssituatinoen. Frågan har var aktuell sedan 80-talet och är således inte ny. 

Några medlemmar har under hösten framfört synpunkter till styrelsen. Den här veckan har några andra medlemmar – utan att kommunicera med styrelsen – tagit saken i egna händer och självsvåldsligt tagit ned gästparkeringsskyltarna. Detta är inte lämpligt och ordförande har kontaktat dem. Resultatet har synts direkt genom att gäster har felparkerat på andra medlemmars parkeringar.

Styrelsen sammanträdde i förrgår, 11 januari, och diskuterade parkeringsfrågan. Vi har dock ingen enkel lösning på det här utan beklagar båda inträffade händelserna. Styrelsen vädjar till medlemmarna att använda hemsidans ärendeformulär, att maila eller söka upp styrelseledamöter för att ventilera sina tankar om förbättringar i föreningen.

Den 23 mars har vi medlemsmöte i gemensamhetslokalen som ska fokusera på medlemmarnas förbättringsförslag, och då kan vi gemensamt arbeta fram en lösning på parkeringsfrågan. Kallelse kommer inom kort. 

Tills vidare vädjar styrelsen om att alla medlemmar utgår från ett ödmjukt förhållningssätt till såväl grannar som gäster. Det har skett och kommer alltid ske att någon gör ett misstag och när det sker bör vi hjälpa varandra så det blir rätt, hellre än att klandra varandra eller vidrta drastiska åtgärder, vilket lätt leder till osämja.