Städdag 21 oktober

12.10.2023 13:53

Vargskinnets höststädning den 21 oktober

 

Alla våra hus ingår i samfällighetens gemenskap.
Det innebär att vi alla hjälps åt att städa på våra gemensamma ytor.


Varje område ordnar med fika eller annan lämplig förtäring.
Containrar ställs på vanliga ställen och hämtas den 23 okt.
 

  • Vi startar kl 9 och from kl 12 så kan vi lämna eget växtskräp
  • Vi klipper buskar och räfsar som vi brukar på gemensamma ytor
  • Tänk speciellt på att det ta bort växtlighet som skymmer områdets belysning
  • Rensa dagvattenbrunnar
  • Demontera farthinder
  • Rensa hängrännor på garagen


Välkomna önskar vi i styrelsen!