Städdag 21:a oktober

15.10.2017 11:34
Nu närmar sig den årliga höststädningen. Lördagen den 21:a oktober samlas vi för att förbereda våra gemensamma områden för vintern. Klockan 09.00 drar vi igång inom respektive kvarter. Containrar kommer som vanligt att finnas och nu som förr gäller det att endast trädgårdsavfall får kastas i dessa. Arbeten som bör utföras är att dels klippa ner buskar i planteringarna, lövkrattning, rensa bort ogräs runt brunnar och längs kantstenar. Dessutom bör trädgrenar som hindrar trafiken eller växer in i byggnader sågas ner. Efter kl. 12.00 är det tillåtet att lägga eget trädgårdsavfall i containrarna.