Skyltar Parkering Förbjuden till Björnfällsvägen

13.04.2020 17:36

Vi har problem med parkerade bilar som inte tillhör boende eller gäster till boende på Björnfällsvägen och har därför vid senaste styrelsemötet beslutat att sätta upp skyltar om parkeringsförbud.