Sista styrelsemötet

07.03.2018 21:50

Ikväll har styrelsen hållit sista mötet för verksamhetsåret 2016/2017. I morgon ska en ny styrelse väljas på föreningsstämman.

Mötet ägnades främst åt förberedelser inför föreningsstämman. Vi pratade också om hur bra medlemsmötena kompletterar stämman. Medlemsmötena är ett förslag från förra stämman. Från de två medlemsmöten som hållits har bra förslag kommit, bland annat efterfrågan på att föreningsstämmans möte ska vara mer effektivt. Det ska vi jobba för i morgon. 

Nästa styrelsemöte hålls direkt efter stämman i morgon. Det är ett konstituerande styrelsemöte då styrelsen bland annat utser kassör och sekreterare. Därefter hålls första ordinarie styrelsemöte 4 april. Framöver kan vi se fram emot medlemsmöte den 12 april och städdag den 21 april. En ny aktivitet kommer ske den 7 april och det är att styrelsen, tillsammans med den som vill, inventerar underhållsbehov som är aktuella inför städdagen för att hinna beställa det material som behövs till städdagen. Alla datum för sådana händelser hittar du under fliken verksamhetsåret.

 

Slutligen vill vi påminna alla att komma till föreningsstämman i morgon! Kallelse utgick 22 februari och du fick häromdagen en påminnelse i brevlådan. Kallelse och handlingar inför stämman hittar du på medlemssidorna.

Varmt välkomna!