Ränteavdrag Vargskinnet

31.01.2024 15:46

Som medlem i samfälligheten har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklarationen för de gemensamma räntor som föreningen haft under föregående år.

Under 2023 har föreningen betalt 21 824 kr.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande 1/129 del av detta belopp vilket för 2023 blir 169 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex texten:
”Under punkt 8.1 har 169 kr adderats, vilket motsvarar 1/129 del av ränteutgifterna under 2023 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Vargskinnets Samfällighetsförening orgnr 716412-2843”

Vi har under året löst lånet!

Mvh / Styrelsen