Ränteavdrag Vargskinnet

29.01.2023 11:16

Som medlem i samfälligheten har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklarationen för de gemensamma räntor som föreningen haft under föregående år. Under 2022 har föreningen betalt 33 724 kr.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande 1/129 del av detta belopp vilket för 2022 blir 261 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex texten:
”Under punkt 8.1 har 261 kr adderats, vilket motsvarar 1/129 del av ränteutgifterna under 2022 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Vargskinnets Samfällighetsförening orgnr 716412-2843”

Mvh / Styrelsen