Ränteavdrag Vargskinnet

29.01.2022 10:32

Som medlem i samfälligheten har man rätt att göra avdrag i inkomstdeklarationen för de gemensamma räntor som föreningen haft under föregående år. Under 2021 har föreningen betalt 36 426 kr.

Varje fastighet som ingår i föreningen får göra ett avdrag motsvarande 1/129 del av detta belopp vilket för 2021 blir 282 kr.
Är ni flera ägare av fastigheten får ni själva avgöra hur beloppet ska fördelas.

Avdraget görs under punkt 8.1 för ränteutgifter och man kan specificera avdraget under ”Övriga upplysningar” med ex texten:
”Under punkt 8.1 har 282 kr adderats, vilket motsvarar 1/129 del av ränteutgifterna under 2021 i den delägarbeskattade samfälligheten som ägs av Vargskinnets Samfällighetsförening orgnr 716412-2843”

Vi har tidigare inte uppmärksammat detta avdrag men man kan till skattemyndigheten skicka en ”Begäran om omprövning” (SKV6891) som finns på skatteverkets hemsida. Skatteverket medger rättning fem år bakåt, ni kan ta upp dessa belopp för resp år:

År                        Ränta tot          Ränta fastighet

2016                    51956                 402 kr
2017                    39064                 303 kr
2018                    37915                 294 kr
2019                    36674                 284 kr
2020                    39149                 303 kr

Mvh / Styrelsen