Protokoll från stämma 8 mars 2018

18.03.2018 10:35

Nu har protokollet från föreningsstämman 2018 tillsammans med bilagor publicerats här på hemsidan. Du kan även ladda hem det direkt härifrån. Protokollet kommer att mailas ut till medlemmarna, enligt önskan på stämman. Så snart som möjligt kommer protokollet också att printas ut och delas ut till de medlemmar som önskar en fysisk kopia. Tack för ett bra årsmöte.

Nästa möte är medlemsmöte den 12 april. Har du tankar om vad som bör behandlas av medlemmarna på medlemsmötet sänder du dessa i ett mail till info@vargskinnets.se!

Ha en solig söndag!