Protokoll från medlemsmöte

09.02.2017 19:46

Protokollet från medlemsmötet 26 januari har godkänts av justeringspersonerna, men på grund av arbetsbelastning hinner jag inte erövra fysiska underskrifter tidigare än lördag. Protokollet publiceras här i sin helhet, men utan underskrifter.

Protokoll från medlemsmöte 170126.pdf (82911)

 

/Thomas