Protokoll från extra föreningsstämma

28.11.2016 08:38

Nu finns protokoll med bilagor publicerade här på hemsidan. Under fliken dokument > styrdokument på medlemssidorna finner du stadgeändringen som vi beslutade om.

Under mötet bestämde vi att protokollet enbart publiceras på hemsidan, vilket är helt i linje med stadgarna. Styrelsen distribuerar gärna fysiska exemplar till enskilda medlemmar som vill ha det. På det här sättet sänker vi kostnaderna för föreningen.