Protokoll årsstämma

01.03.2024 17:06

Vi genomförde vår årsstämma den 29 februari 2024

Verksamheten "rullar" på och det är inga större projekt på gång.

 

På efterföljande konstituerande styrelsemöte så bestämde vi att städdagen i vår blir den 20 april.

 

Länk till årsmötesprotokollet

Protokoll föreningsstämma 240229.pdf