Protokoll årsstämma

13.03.2023 11:27

Vi genomförde vår årsstämma den 9 mars 2023.

Verksamheten "rullar" på och det finns i dagsläget inga större projekt som behöver startas.
Men det finns alltid löpande underhållsarbete att utföra.
 

Länk till årsmötesprotokollet:

Protokoll föreningsstämma 230309.pdf