Parkeringstillstånd på Högviltsvägen

24.06.2017 14:33

Boende på Högviltsvägen har inför helgen fått parkeringstillstånd att låna ut till sina gäster. Tillstånden har kommit till på förslag vid medlemsmötet i mars. Varje hushåll har fått två unika tillstånd. Syftet med tillstånden är att förtydliga för alla vilka bilar som är behöriga att parkera i kvarteret och öka trivsel och minska felparkering. Hushållen får använda tillstånden som de känner är lämpligt, men avsikten är främst att låna ut tillstånd till gäster som ställer sin bil på gästparkering eller på annat ställe som inte är en privat markerad parkeringsplats.

Om du tappar bort ett tillstånd så utfärdar styrelsen ett nytt till nästa städdag mot en kostand av 100 kronor. Mer information hittar du i FAQ och på medlemssidorna - där finner du också en förteckning över vilket hushåll som förfogar över vilket tillstånd.