Parkeringssituationen i samfälligheten

11.08.2016 18:24

Igår kväll hade styrelsen sammanträde. Då kom återigen frågan om parkering i området upp. Det är uppenbart att våra kvarter har ont om parkeringar och vi förstår att det innebär att vi både behöver vara kreativa och ha stort tålamod. Några medlemmar har ventilerat oro för säkerheten i området och vi kommer att konsultera räddningstjänsten för att få rekommendationer och därefter se om vi behöver vidta några åtgärder. 

Vi tackar alla som ger sitt perspektiv på förbättringsmöjligheter i samfälligheten. Vi påminner om ärendehanteringsformuläret på medlemssidorna samt att alla kan följa inkomna ärenden i vår webbaserade tavla för medlemsärenden som du når via länken eller på medlemssidorna.

Tack för att ni visar varandra tålamod och hänsyn, parkerar klokt och anpassar hastigheten efter de många barn som leker i våra kvarter.