Parkeringsförbud på Rådjursgatan

10.10.2016 08:07

 

I morgon den 11 oktober träder kommunens parkeringsförbud på Rådjursgatan i kraft. Vi i styrelsen har under året diskuterat trafik- och parkeringssituationen i vår samfällighet och hur den kan bli bättre, då några medlemmar har hört av sig om att bilar parkeras i våra kvarter som varken tillhör boende eller besökare till boende. Vi förstår att detta kan leda till frustration.

Ökad dialog kring parkering

Styrelsen vädjar till alla medlemmar att ha tålamod och ökad vaksamhet på parkeringssituationen. Vi kan alla med vänlig ton påminna våra grannar om att kvarteren enbart är till för boende och deras gäster. Styrelsen hävdar med bestämdhet att dialog, respekt och samverkan måste prägla samfälligheten och våra möten med andra. Sker ändå en uppenbar felparkering av utomstående ber vi dig att ta en bild på den felparkerade bilen och göra ett ärende här på medlemssidorna. Då får vi i styrelsen underlag att arbeta vidare med, eftersom det i dagsläget är det oklart hur stort problemet är.

Vi kommer också att se över hur skyltningen kan förtydligas i kvarteren vid sidan av andra sätt att skapa trygghet.

Respektera hastighet och högerregel

I samband med parkeringsförbudet kommer framkomligheten bli enklare på Rådjursgatan. Med detta en risk att fler ökar hastigheten. Styrelsen för dialog med Trafikkontoret om detta. Särskilt utsatt är övergångsstället mellan våra tre kvarter. Detta är nedslitet och bilar som kommer från nordväst och kör mot Grytavägen hinner ibland få upp hög hastighet. Inom en femårsperiod kommer kommunen att asfaltera om gatan och bygga upp detta övergångsställe. För barnen i samfälligheten gör vi allt vi kan för att påskynda detta.

Tills dess påminner vi om vikten att respektera högerregeln. Rådjursgatans västra sida som trafikeras av bussar, är huvudled. Men den östra sidan där vi har våra kvarter är inte huvudled utan här gäller högerregel. När vi alla tillämpar den så hjälper vi varandra att hålla hastigheten till 30 km/h som gäller idag.