Parkering Högviltsvägen

24.10.2022 21:15

Det är inte tillåtet att långtidsparkera bilar i vändzonen.
Vändzonen är till för ankommande och avgående leveranser från budbilar, taxibilar men framförallt för räddningsfordon.

Besökare kan parkera vid garagegavlarna och efter överenskommelse med Larsa (Högviltsvägen 1) efter hans häck med P kort synligt i bilen för att inte bli felbotad.
Vändzonen kan användas bara kortare tid om alla P platser är upptagna.

Vi boende måste se till att våra egna bilar parkerar i garaget eller platsen utanför.
Vi måste hjälpas åt då vi har ont om gästparkeringar.

När snön kommer måste snöröjaren kunna ploga i hela vändzonen.

Mvh Styrelsen