Ett år med ny hemsida

22.04.2017 17:39

Nu är det ganska precis ett år sedan den nya hemsidan lanserades tillsammans med en facebook-grupp för vår samfällighet. Det är väldigt roligt att ha fått så positiv återkoppling från medlemmarna på båda dessa digitala mötesplatser. Ambitionen var att öka möjligheten att se varandra och mötas på fler sätt än vid städdagar eller över staketet. Styrelsen erfar att detta har lyckats bra.

Statistik

När nu hemsidan och facebookgruppen fyller 1 år kan vi konstatera att 73 medlemmar har registrerat sig på hemsidan och 93 personer är medlemmar i facebook gruppen. Nedan ser ni i bilderna lite statistik på nuläget. Siffrorna visar att majoriteten av dem som besöker hemsidan har klickat på en länk i facebook, i synnerhet via en surfplatta eller smart telefon.