Kallelse till ordinarie föreningsstämma 8 mars

22.02.2018 11:12

Härmed kallas medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma!

Nu har kallelse med bilagor publicerats på medlemssidorna. Här bifogas också handlingarna. Kallelse med bilagor 180308.pdf (266,3 kB)

Varmt välkomna till föreningsstämman 8 mars kl. 19.30 till 21.00 i gemensamhetslokalen!

Styrelsen