Kallelse till ordinarie föreningsstämma 7 mars 2019 kl. 19

16.02.2019 09:37

Kallelse

 

Medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening kallas härmed till föreningsstämma torsdagen den 7 mars 2019 kl. 19.00-19.45 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Alla dokument till stämman hittar du längst ned i denna artikel samt på medlemssidorna under dokument/möteshandlingar.

Föreningsstämman syftar till att avsluta det gångna året och starta det nya. Dagordningen upptar alltså formella ärenden som bara kan beslutas av medlemmarna. Därför är tiden satt till 45 minuter. De frågor som inte direkt hör till dessa beslutsärenden vill styrelsen skapa utrymme för i samband med stämman. Därför följer direkt efter stämman ett medlemsmingel med fika. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra ännu bättre.

 

De flesta frågor kring stämmans rutiner finns på FAQ här på hemsidan. Du får gärna också höra av dig till styrelsen. 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 
 
På grund av att styrelsens sekreterare avgår på grund av utlandsflytt så blir en plats vakant i styrelsen. Du som är intresserad av att bidra till särskilt den del av styrelsearbetet som handlar om webbaserad kommunikation och information behövs alltså i styrelsen. Styrelsearbetet är både roligt och smidigt tack vare de många väletablerade rutiner som finns.
 

 

Ps. På grund av att styrelsens sekreterare avgår på grund av utlandsflytt så blir en plats vakant i styrelsen. Du som är intresserad av att bidra till särskilt den del av styrelsearbetet som handlar om webbaserad kommunikation och information behövs alltså i styrelsen. Styrelsearbetet är både roligt och smidigt tack vare de många väletablerade rutiner som finns. Ds.