Kallelse till ordinarie föreningsstämma 12 mars 2020 kl. 19

27.02.2020 18:43

Kallelse

 

Medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening kallas härmed till föreningsstämma torsdagen den 12 mars 2020 kl. 19.00-19.45 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Alla dokument till stämman hittar du längst ned i denna artikel samt på med lemssidorna under dokument/möteshandlingar.

Föreningsstämman syftar till att avsluta det gångna året och starta det nya. Dagordningen upptar alltså formella ärenden som bara kan beslutas av medlemmarna. Därför är tiden satt till 45 minuter.

De flesta frågor kring stämmans rutiner finns på FAQ här på hemsidan. Du får gärna också höra av dig till styrelsen.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 

Föreningsstämma 200312 - kallelse med bilagor.pdf (413920)