Kallelse till medlemsmöte 26 jan

12.01.2017 20:19

Härmed kallas Vargskinnets medlemmar till medlemsemöte torsdagen 26 januari kl. 19 i gemensamhetlokalen. Mötet handlar om att besluta om ett tillfälligt lån från fonden GA2 (Högviltsvägen) till fonderna GA3 (Björnramsvägen) och GA4 (Björnfällsvägen) för att slippa ta lån från bank. Lånet bidrar till finansieringen då byte av garageportar på Björnramen och Björnfällen är akut, men fonderna GA3 och GA4 inte täcker hela utgiften. Hela lånet kommer att vara löst 2018 enligt plan i Bilaga 1.

Här hittar ni kallelse och bilaga inför mötet. Ni kan också logga in på medlemssidorna och hitta aktuella och äldre dokument där. Vill du ha en fysisk kopia kontaktar du styrelsen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen