Kallelse till extra föreningsstämma

08.11.2016 16:25

Härmed kallas medlemmarna av Vargskinnets samfällighetsförening till extra stämma den 22 november kl. 19.30 i gemensamhetslokalen. 

Mötet kommer att besluta om två frågor (bilagor till kallelsen):

  1. finansiering av garageportar till radhusen på Björnfällsvägen och Björnramsvägen
  2. ändring av räkenskapsår från brutet till kalenderår (motion från medlem)
Du kan ladda hem handlingarna direkt härifrån, eller hämta dem från medlemssidorna. Kallelsen har alltså två bilagor. I brevlådan kommer du ikväll att få kallelsen fysiskt tillsammans med protokoll och dess bilagor från ordinarie stämman den 26 oktober.
 

Styrelsen ordnar fika och ser fram emot att ses. 

Väl mött den 22:a!