Kallelse till årsstämma 10:e mars 2022 kl 19.

19.02.2022 13:56

Medlemmar av Vargskinnets samfällighetsförening kallas härmed till föreningsstämma torsdagen den 10 mars 2022 kl. 19.00 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Föreningsstämman syftar till att avsluta det gångna året och starta det nya.

 

Välkomna

Styrelsen

 

Stämmodokumenten finns här: Kallelse med bilagor årsstämma 2021 Vargskinnet.pdf (2,9 MB)