Information juni 2022

15.06.2022 17:44

Vargskinnet information juni 2022

 

Felanmälan när inte Tv fungerar via antennuttaget
Ansvarig för basutbudet Tv via antennuttaget är AT installation och dit vi ska ringa när det inte fungerar tel 021-351743.

Häckar
Nu växer det så att det knakar. Viktigt att vi håller nere höjden på våra häckar och buskar. Speciellt viktigt kring gatuhörn.

Parkeringstillstånd Högviltsvägen
Viktigt att alltid komma ihåg att placera parkeringstillståndet i era bilar för att undvika onödiga parkeringsböter.

Gräsklippning
Gräsklippningen efter schema har kommit igång och fungerar i stort sätt utan mankemang!
Här finns aktuella scheman: https://www.vargskinnets.se/medlemssidor/underhall/grasklippning/

Hastighet på våra gator
Vi har många barn på och i närheten av våra gator så snälla kör försiktigt!

 

Trevlig sommar!

 Med Vänliga Hälsningar

 Styrelsen