Information från styrelsen 180905

05.09.2018 22:17
Information till hemsidan efter styrelsemöte
---
Länk: 
Ikväll höll styrelsen möte. Det var större uppslutning än vanligt och nästan alla i styrelsen kunde delta.
Styrelsen har beslutat att införa ett nytt system för vattenavläsning på Högviltsvägen. Från och med nu kommer ett formulär att kunna fyllas i elektroniskt för boenden i kvarteret varje år den 1 oktober. Du hittar formuläret här. Styrelsen har också beslutat att laga de asfaltsskador som finns i kvarterets gator. En viktig säkerhetsfråga som diskuterades vara farthindren på Rådjursgatan. Efter omasfalteringen så har hindren blivit lägre, vilket är särskilt osäkert vid övergångsstället. Vi kommer att kontakta kommunen i frågan.
Nästa styrelsemöte är den 3 oktober. 
Alla viktiga händelser hittar du på hemsidan under "Verksamhetsåret":
13 september kl. 19-20: medlemsmöte kl. 19 i gemensamhetslokalen.
14 oktober kl. 11-12: inventering inför städdag.
20 oktober kl. 9-12: städdag.
 
I samfälligheten är demokrati och medbestämmande viktigt. Därför har vi medlemsmöten utöver föreningsstämman. Därför vill vi också påminna dig om att använda din demokratiska rättighet att rösta i valen till riksdag, region och kommun senast söndag!
 
Hälsni

Ikväll höll styrelsen möte. Det var större uppslutning än vanligt och nästan alla i styrelsen kunde delta.

Styrelsen har beslutat att införa ett nytt system för vattenavläsning på Högviltsvägen. Från och med nu kommer ett formulär att kunna fyllas i elektroniskt för boenden i kvarteret varje år den 1 oktober. Du hittar formuläret här. Styrelsen har också beslutat att laga de asfaltsskador som finns i kvarterets gator. En viktig säkerhetsfråga som diskuterades vara farthindren på Rådjursgatan. Efter omasfalteringen så har hindren blivit lägre, vilket är särskilt osäkert vid övergångsstället. Vi kommer att kontakta kommunen i frågan. Nästa styrelsemöte är den 3 oktober och nedan följer några viktiga datum i nära framtid.

Alla viktiga händelser hittar du på hemsidan under "Verksamhetsåret"

13 september kl. 19-20: medlemsmöte kl. 19 i gemensamhetslokalen.

14 oktober kl. 11-12: inventering inför städdag.

20 oktober kl. 9-12: städdag.

 

I samfälligheten är demokrati och medbestämmande viktigt. Därför har vi medlemsmöten utöver föreningsstämman. Därför vill vi också påminna dig om att använda din demokratiska rättighet att rösta i valen till riksdag, region och kommun senast söndag!

 

Hälsningar,

Styrelsen