Förtydligande kring ärendehantering

10.08.2016 20:22

För att förenkla kommunikationen via hemsidan hänvisas ärendefrågor till huvudsakligen ärendehanteringsformuläret på medlemssidorna och samfällighetens officiella e-post: info@vargskinnets.se.