Föreningsstämma och första styrelsemöte klart!

08.03.2018 23:18

Stort tack för ikväll och stort grattis till alla för tre rekord under kvällens stämma!

Stämman öppnades kl. 19.35 och avslutades 20.37. Det är rekord. På stämman deltog 27 personer. Det är också rekord under modern tid :) Vidare så behövde stämman rösta mellan kandidater till styrelsen. Det är ett mycket angenämt rekord! 
 
Förutom alla viktiga beslut på stämman hanterades också några önskemål. Det råder delade meningar om hur kommunikationen bör gå till. Styrelsen lägger ned mycket tid på kommunikation. När det gäller föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, så kommer styrelsen att använda i första hand hemsidan som kommunikationskanal, men även meddela kallelse via e-post och tryckta handlingar till den som har meddelat sådant önskemål till styrelsen. 
Utöver föreningsstämman kommer styrelsen att meddela sig via hemsidan. Efter bästa förmåga, liksom vid utskick om medlemsavgiften, kommer e-post att användas. Det gäller för oss medlemmar att hjälpa varandra att få rätt information, vilket påpekats på de senaste stämmorna och via hemsidan
 
Efter stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte då styrelsen inom sig valde Conny Jansson till kassör och Thomas Neidenmark till sekreterare. Styrelsen kommer fortsatt att sammanträda, i regel, första onsdagen i varje månad utom i juli månad. Nästa styrelsemöte är 4 april.
 
Härnäst kan vi se fram emot protokollet från stämman. Det ska nu justeras och sedan kommer det att publiceras på hemsidan och mailas ut, samt distribueras i tryckt form till en medlem. Därefter börjar vi närma oss nästa medlemsmöte den 12 april, och då kommer vi sannolikt att lyfta parkeringsfrågan igen.