Förberedelser inför kommande verksamhetsår

07.02.2018 22:45

Ikväll var det styrelsemöte i samfälligheten. Styrelsen sammanträder i regel första onsdagen i varje månad. Ikväll har vi fortsatt arbetet inför ordinarie föreningsstämma som äger rum den 8 mars kl. 19.30-2100 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Några konkreta saker som styrelsen hanterade var datum för kommande verksamhetsår och utskick inför föreningsstämma.

  • Nu finns alla datum för städdagar, medlemsmöten och styrelsemöten för 2018 och 2019 både i överblicken under fliken "Verksamhetsåret" här på hemsidan samt i föreningens kalender.
  • Styrelsen siktar på att kallelse till föreningsstämman publiceras på hemsidan den 18 februari.
  • Tiden för stämman är den 8 mars kl. 19.30. Utifrån det som framkom vid höstens medlemsmöte är målet att stämman ska ta max 90 minuter och sluta senast 21.00.
  • Styrelsen har också fortsatt arbetet att hantera medlemsärenden som inkommit via hemsidan. Tack för att ni gör föreningen ännu bättre!
Slutligen vill vi påminna om att förra infobladet var det sista. Framöver kommer styrelsen att kommunicera oftare genom sådana här nyhetsinslag på hemsidan i samband med styrelsemötena. Om du vet att din granne inte använder internet får du gärna hjälpa grannen att få den senaste informationen.