En vädjan om bättre sophantering på Högviltsvägen

28.11.2016 18:59

Inom kort kommer ett fysiskt utskick till boende på Högviltsvägen med ett förtydligande om ordningsregler i det gemensamma soprummet. Anledningen till detta förtydligande är att det i för stor utsträckning förekommer att medlemmar inte sorterar sina sopor. Detta syns exempelvis genom att

  • matrester blandas med förpackningar.
  • blöjor och annat avfall lämnas löst i restavfallskärl.
  • vätska lämnas i petflaskor.
  • plast, kartong, konservburkar och tidningar inte sorteras i rätt kärl.
  • enskilt avfall hittas på golvet i eller utanför soprummet.

Detta är oacceptabelt för förvaltningen av ett gemensamt soprum. Det försvårar också för de miljövinster som källsorteringen borgar för.

Vi måste ändra beteende i sophanteringen

De flesta i föreningen sköter sig mycket bra. Men problemen är påtagliga idag och om ingen ändring sker kommer situationen att bli ansträngd under jul- och nyår. Småningom kanske föreningen måste hitta en ny sop­hantering för Högviltsvägen.

Ett gemensamt soprum sänker boendekostnaden i kvarteret till nära hälften av vad det kan kosta för ett enskilt hushåll. Vi vill kunna ha det så, men förut­sättningarna för ett gemensamt soprum är att hanteringen fungerar väl.

Se mer om hur sophanteringen fungerar i FAQ. Har du frågor och funderingar kan du vända dig till Rolf Porsch som är ansvarig för soprummet.