Styrelsebeslut efter medlemsmötet i mars

07.06.2017 22:24

Styrelsen har beslutat enligt medlemmarnas förslag från medlemsmötet den sista mars. Du hittar hela protokollet på medlemssidorna.

I mars samlade vi in medlemmarnas förslag på förbättringar och ordnade en workshop kring dessa. En av stationerna under workshopen behandlade Gemensamhetslokalen och det medlemmarna kom fram till har styrelsen nu behandlat och beslutat om.

Gemensamhetslokalens drift och underhåll bekostas av samfälligheten. För att i någon mån hålla kostnaderna så låga som möljigt för medlemmarna så har samfälligheten beslutat ta ut en avgift, vilken härmed förtydligas. Det kostar inget att låna lokalen för aktiviteter med enbart medlemmar i föreningen, däremot tas en liten avgift ut för aktiviteter där även andra icke-medlemmar deltar i aktiviteter. Observera att lokalen enbart lånas ut till medlemmar och den som bokar förväntas delta och ta ansvar för aktiviteten så att vi under lång tid framöver kan fortsätta erbjuda hög kvalitet till lågt pris. 

För att boka lokalen använder du bokningsformuläret på medlemssidorna.

Tack för att du bidrar till att skapa den bästa föreningen! Nästa medlemsmöte är 28 september och nästa ordinarie föreningsstämma är 8 mars 2018. Hela verksamhetsåret hittar du här.