Asfaltslagning 13 oktober

22.09.2020 09:28
Lagning av "potthål" kommer att göras den 13 oktober. Håll infarten fri på Högviltsvägen.
Björnfällsvägen  Björnramsvägen gatulagningar.